PELLETIPÕLETI MIS TEENIB SIND AASTAID!

Pelltech logo

PELLTECH PV20b JA PV30b PELLETIPÕLETID

Pelletipõleti Pelltech PV20b ja 30b oli algselt projekteeritud olemasolevate kallite õlikütte süsteemide
asendamiseks odavamatega. Mõlemaid põleteid saab aga paigaldada ka uutesse õli-, biomassi- või
universaalkateldesse. Põletid on mitme võimsustasemega, mis lubab muuta väljundvõimsust vastavalt küttesüsteemi vajadustele. Mõlemad põletid on ühesuguse konstruktsiooni ja tööpõhimõttega, erinedes ainult põlemiskambri suuruse ja maksimaalse väljundvõimsuse poolest.
PV20b/30a põletites tohib kasutada ainult 6 või 8 mm läbimõõduga näiteks ENplus-1, ENplus-2 ja EN-B
Muid kütteliike ei tohi neis põletites kasutada.
PV20b/PV30b kinnitub katlale standardse 90 mm õlipõleti flantsi abil. Unikaalne elektrisüüde ja automaatne võimsuse valik muudavad pelletipõleti kasutamise aastaringselt lihtsaks. Põlemisprotsessis ei kasutata pilootleeki.
Põletid on varustatud pneumaatilise isepuhastumise süsteemiga. Suruõhu abil puhutakse
põlemiskambrisse ladestunud tuhk katlasse.
Tagasipõlemise vastu kaitsevad põletit ohutustermostaat, sulavast materjalist voolik, temperatuuriandur ja tugiaku.

PV PÕLETITE TÖÖTAMISE PÕHIMÕTE

Pelletipõletid PV20b/30b paigaldatakse katlasse puitpettetite põletamiseks. Välistigu transpordib
pelletid pelletimahutist põletisse. Põleti juhtimispaneel sisaldab mikroprotsessorit, mis testib peamisi
ohutuse komponente, reguleerib ja jälgib põlemisprotsessi, alustab ja lõpetab selle vastavalt katla
temperatuurile. Elektriline õhukuumutaja (süütepulk) süütab pelletid. Kütuse süütamine toimub kiirelt ja
suitsuvabalt.
Põleti alustab kütuse põletamist kui katel on jahtunud ja katla termostaat lülitub sisse. Kütmine kestab
seni kuni katel on saavutanud etteantud (väljalülitamise) temperatuuri. Peale seda lõpetab põleti
kütmise protsessi ning läheb ootel – olekusse.
Põleti juhtimise süsteem hoolitseb põleti ohutu töö lõpetamise eest elektrikatkestuste korral. Peale
voolukatkestust lõpetab põleti ohutult põletamise protsessi ja lülitub välja.
Põleti lülitub välja kõikide ohu riskide korral.

PELLTECH katlakomplekt

PELLTECH PELLETIKATLA KOMPLEKT

PELLTECH pelletikatel PK koos pelletipõleti PV-ga, kompressor põleti puhastamiseks, tigu 1,5m ja pelletipunker MAFA 300 l.

OHUTUSSEADMED

Põletil on tagasipõlemise ja muude ohuolukordade vastu kasutusel alljärgnevad ohutusabinõud.

SULAV VOOLIK

Vältimaks leegi sattumist tagasipõlemise korral välisteo sisse paigaldatakse välisteo ja põleti vahele sulav
voolik. Voolik sulab kui õhutemperatuur tema sees ületab 100º
C .

TEMPERATUURIANDUR

Temperatuuriandur on paigaldatud põleti sisend-torule. Kui põletit ei piisavalt puhastatud, siis hakkab
osa põlemisgaase liikuma tagasi põletisse. Andur avastab temperatuuri tõusu põleti kütuse sisendis ja
lülitab põleti välja, kui sisendtoru temperatuur on tõusnud üle 60º
C. See ohutusabinõu ei asenda
regulaarset põleti puhastamist.

KONTROLLER

Kontrolleri poolt teostatav tarkvaraline järelevalve monitoorib pidevalt kõikide sisendite ja väljundite
tööd ning lülitab põleti ebanormaalsuste korral välja. Kontrolleril on WDT (Watchdog Timer) taimer ,
mis taastab kontrolleri programmi selle häirete korral. Kontrolleril on samuti pinge langemise ja ahela
taastamise kaitse (reset cirquit ) kui toitepinge langeb alla lubatu. Peale toite taastumist teeb põleti
enesetesti, mille käigus kontrollitakse siseteo mootori voolutugevust ( mootor lülitatakse korraks sisse), ventilaatori kiiruse signaali olemasolu (ventilaator lülitatakse korraks sisse) ja tugiaku pinget siseteo mootori koormusel >11 V. Tagamaks, et katlas pole plahvatavaid gaase, lülitatakse ventilaator enne kütuse laadimist ja selle
süütamist lühiajaliselt sisse.

 

TUGIAKU

Toitepinge kadumisel toimetab sisetigu aku toite abil siseteo torus olevad pelletid põlemiskambrisse, kus
need põlevad lõplikult loomuliku tõmbe abil. Ventilaatori töö ja muud funktsioonid on peatatud.
Aku pinget kontrollitakse alati enne põleti käivitamist ja jälgitakse pidevalt töö käigus.

OHUTUSTERMOSTAAT

Juhul kui tagasipõlemine on jõudnud siseteo torusse lülitab ohutustermostaat põleti vooluvõrgust välja ning sisetigu lõpetab tugiaku abil põlemisprotsessi. Ohutustermostaat lülitub välja 65ºC juures ja ta tuleb taastada käsitsi.

PELLETID PV PÕLETILE

 Puitpelletid ehk saepurugraanulid on puitkütus, mis saadakse kuivatatud ja peenestatud puidujäätmete
kokkupressimisel. Tooraineks on tavaliselt saepuru ja höövlilaastud. Kasutatakse ka puutüvesid.
Pressimisel ei lisata sideaineid, pelleteid hoiab koos puidus looduslikult sisalduv koostisaine ligniin. Pelletid on neutraalne taastuv biokütus, mille põletamine ei riku atmosfääri CO
2 tasakaalu. Pelleteid tuleb hoida kuivas ja tuulutatavas ruumis. PV20b/PV30b põletites tohib kasutada kvaliteetseid näiteks ENplus-A1, ENplus-A2 ja EN-B puitpelleteid. 

Komplekt sisaldab pelletikatel PELLTECH EVERCLEAN PK30, pelletipõletit PV20b kompressori liidesega, pelleti etteandetigu 1500mm, pelletimahutit MAFA MIDI 300 l, kompressorit PV pelletipõletile tagamaks automaatset puhastust.

Komplekt sisaldab pelletikatel PELLTECH EVERCLEAN PK30 puutetundliku ekraaniga, välisanduriga küttegraafiku ja 2 küttesõlme juhtimise valmidusega, pelletipõletit PV20b kompressori liidesega, pelleti etteandetigu 1500mm, pelletimahutit MAFA MIDI 300 l, kompressorit PV pelletipõletile tagamaks automaatset puhastust.

Komplekt sisaldab pelletikatel PELLTECH EVERCLEAN PK30, pelletipõleti PV30b kompressori liidesega, pelleti etteandetigu 1500mm, pelletimahuti MAFA MIDI 300 l, kompressor PV pelletipõletile tagamaks automaatset puhastust. 

Komplekt sisaldab pelletikatel PELLTECH EVERCLEAN PK30 puutetundliku ekraaniga, välisanduriga küttegraafiku ja 2 küttesõlme juhtimise valmidusega, pelletipõletit PV30b kompressori liidesega, pelleti etteandetigu 1500mm, pelletimahutit MAFA MIDI 300 l, kompressorit PV pelletipõletile tagamaks automaatset puhastust. 

Komplekt sisaldab pelletikatel PELLTECH EVERCLEAN PK50 puutetundliku ekraaniga, välisanduriga küttegraafiku ja 2 küttesõlme juhtimise valmidusega, pelletipõletit PV50 liikuva põlemisrestiga, pelleti etteandetigu 1500mm, pelletimahutit MAFA MIDI 730 l.

PV põleti

PV 20b JA 30b PELLETIPÕLETI KASUTUSJUHEND

Kuidas paigaldada ja kasutada PELLTECH PV põletit. Enne kasutamist tuleb juhend läbi lugeda ja järgida kõiki ohutus nõudeid. Põletit võib seadistada ainult volitatud spetsialist! Parameetrite omavoliline muutmine põhjustab põleti kahjustamise ja garantiitingimuste lõppemise.